………………………………………… …………………
Tôi đang có một căn Chung cư The Price.
CT2: căn B1-1, tầng 7, S= 100.45m2, gốc 23.1tr
CT2: căn C1-1, tầng 22, S= 76.06m, gốc 23.1tr
CT2: căn C3, tầng 07, S= 90.25m, gốc 22.55tr
Giá bán thỏa thuận
Tiến độ: hiện đang thi công móng
Người bán Phan Thúc Định 0972780333