LP16, ô19; S= 100m, gốc 13tr, đóng 30%
LP7, ô11, S= 100m, đường 17m, đóng 30%
Kí với Phúc Lê
Giao dịch với Phan Thúc Định 0972780333
biệt thự*biệt thự Thanh Hà B *biệt thự Thanh Hà B vào tên với cienco 5

Biet thu thanh ha B, biệt thự thanh hà B
Những nhà đầu tư muốn mua biệt thự Thanh Hà B:
BT59 ô 14, S = 240m, đường 30m, ký 507
BT50 ô 23, S = 240m, đường 30m, ký 507
BT50 ô 06, S = 240m, đường 13.5m, ký 507
Giá gốc 13tr, đóng 40%, vào tên với cienco 5
Giá bán thỏa thuận
Thì liên lạc với Phan Thúc Định 0972780333