Kim Chung Di Trạch
----------------------------------------------------------------------------
LK 4 ô 26: đường 17m, hướng tn, giá 55,5tr/m2 đã đóng 90% giá gốc
10tr/
m2, S= 100m2bao vào tên
Lk 4 ô 16 dg 12m đóng 90% bao vào tên hướng bắc giá 45.5

Cienco5 mê linh
--------------------------------------------------------------------
Lk 3 ô 28 giá 22.5 đường 24m khu cũ, hướng đông

Lk4 o 28 gia 20tr dt 100m đường 15,5m huong T gia goc 4,3tr [ khu cu]

lk3 ô 10: s= 100m2, đường 15,5m, hướng đông, giá gốc 4,3tr/m2, đóng
60%, giá bán 19tr/m2 bao tên, khu mới

lk17 ô 12: s= 100m2, đường 15,5m, hướng bắc, giá gốc 4,3tr/m2, đóng
60%, giá bán 18,5tr/m2 bao tên, khu mới


lk6 ô 34: s= 100m2, đường 15,5m, hướng nam, giá gốc 4,3tr/m2, đóng
60%, giá bán 22,5tr/m2 bao tên, khu mới

Liên hệ Xuân : 0916.648.536
Mail: maruko_xh@yahoo.com
Web: www.datre.vn