Chung cư xa la.
Hiên tôi đang có bán chung cư xa la
Căn 11 tầng 12 tòa ct4A 69.5 m2 giá gốc 14.3tr
Căn 02 tầng 30 căn góc hướng ĐN gốc 14.3 tr diện tích 67.8m2
Căn06 tầng 28 căn góc gốc 14.3tr diện tích 67.8m2
Tầng 29 căn 05 gốc 11.7 tr 53.4m2 tòa ct4b
Tầng 12 căn 12 67.8m2 ct4c
Tầng 05 căn 05 tòa ct4c 53.4m2
Đã đóng 60%..Giá bán đảm bảo rẻ nhất thị trường . Rất nhiều nguồn hàng xa la đảm bảo giá rẻ nhất thị trường luôn.
Liên hệ : 094.389.4004.