Bán CCCC Royal city R2 chính chủ căn 7 tầng 27 đóng 20% suất nhân viên diện tích 109m2, Căn 9 tầng 19 diện tích 101.8m2 tòa R5 chiết khấu 6% gốc 2110$.
Liên hệ: 0915358777