ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ


Coeus Law Firm chuyên tư vấn đăng ký bản quyển tác giả, cung cấp hồ sơ đăng ký bản quyển tác giả, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước hoàn tất nhanh các thủ tục đăng ký bản quyển tác giả. Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp các dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tốt nhất.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HỘ LÀ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
I. Tài liệu cần cung cấp:

A. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/đồng tác giả, các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
1. Ba đĩa CD ghi Phần mềm
2. Ba bản in phần mềm đóng thành quyền
3. Giấy uỷ quyền của tác giả/đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan Công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự - 1 bản);
4. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
5. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả/ các đồng tác giả
B. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả (tổ chức; công ty) các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
1. Ba đĩa CD ghi Phần mềm
2. Ba bản in phần mềm đóng thành quyển
3. Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty (1bản)
4. Giấy chuyển nhượng từ tác giả/ các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản)
5. Bản sao có công chứng giấy phép thành lập tổ chức, công ty và giấy phép kinh doanh (1 bản)
6. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại. fax của tác gỉa/ các đồng tác giả, tổ chức, công ty;
7. Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/ các đồng tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
8. Giấy cam đoan của tác giả;
ĐỐI TƯỢNG LÀ TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG (LOGO, SLOGAN, TRANH ẢNH, SÁCH BÁO...)
1. Đăng ký kinh doanh bản sao công chứng
2. Mẫu nhãn hiệu (gửi bản mềm vào địa chỉ mail: info@coeus.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )
3. CMTND bản sao công chứng của tác giả.
4. Giấy ủy quyền cho Coeus làm thủ tục đăng ký (bản đính kèm)
5. Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Coeus soạn thảo và cung cấp)

Hãy liên hệ với Coeus để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!
Công ty TNHH tư vấn & phát triển Coeus việt nam
Địa chỉ : 142/169 Phố tây sơn , Đống đa , Hà nội
Điện thoại : (04) 3533.5122 - fax : (04) 3533.5122 - Email : info@coeus.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-Tư vấn giấy phép Yahoo : - (04) 85871073 -Email : coeus_law1@coeus.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
-Tư vấn Đất đai Yahoo : - (04) 85871076 - Email : coeus_law2@coeus.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

-Tư vấn Doanh nghiệp Yahoo : - (04) 85871075 - Email : coeus_law3@coeus.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
-Tư vấn Sở hữu trí tuệ Yahoo : - (04) 85871074 - Email : coeus_law4@coeus.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
-Tư vấn Đầu tư Yahoo : - (04) 85871079 - Email : coeus_law5@coeus.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.