Bán biệt thự AIC BT7 và BT15
Bán biệt thự AIC BT7 căn số 9 nhìn ra trung tâm thương mại, 2 mặt đường 14,5 và 24m.
Ký hợp đồng trực tiếp với AIC, nộp 53%, giá bán 14,2tr/m
BT15 ô 13, 15 giá 13,2 kí trực tiếp với AIC
BT21, BT15 giá chỉ 12,8tr/m
Vui lòng liên hệ: Anh Hùng: 0936.123.389
Chị Trang: 0984.181.902

Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh, Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh,
Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh, Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh,
Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh, Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh,
Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh, Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh,
Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh, Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh,
Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh, Biệt thự AIC BT7, biệt thự AIC mê linh,