Kế toán tổng hợp thực tế tại VAFT giúp bạn đạt được các mục tiêu sau:

- Thành thạo trong việc khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

- Thành thạo trong việc lập hoá đơn, chứng từ

- Thành thạo trong việc phân loại và tập hợp doanh thu, chi phí

- Hiểu, có khả năng tự nâng cấp kiến thức về luật kế toán, luật thuế

- Thành thạo trong việc hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách

- Thành thạo trong việc lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán

- Trở thành chuyên gia khi bảo vệ số liệu kế toán, thuế với cơ quan thuế

VAFT Cam kết

- Hỗ trợ học viên suốt đời

- Học viên có quyền học lại miễn phí

- Học viên được hoàn học phí nếu thấy không hài lòng về kiến thức mình nhận được

Chi tiết khoá học Kế toán tổng hợp thực tế : http://vaft.edu.vn/ke-toan-tong-hop/