Nhãn giá điện tử - giải pháp mới hữu dụng cho ngành bán lẽ

Đối với ngành hàng bán sỉ hiện nay, giá các sản phẩm có thể được thay đổi hàng ngày. Tuy nhiên, việc đổi thay giá làm sao để nhanh nhất mà không tạo ác cảm với người tiêu dùng.

Từ thực tiễn đó, giải pháp nhãn giá điện tử xuất hiện. Một thứ điều được điều khiển tự động, và việc đổi giá trở nên hết sức đơn giản. Đồng thời hệ thống kết nối được với hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép bạn dễ dàng để quản lý.

Với giải pháp nhãn giá điện tử sẽ giúp tần tiện tối đa uổng cho việc giấy in, nhân công cho việc đổi giá thủ công, tăng sự ưng của khách hàng và tính hiện đại của công ty.

Sau đây là clip demo đổi giá trên hệ thống nhãn giá điện tử sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống này.

https://www.youtube.com/watch?v=XoMI...XLiEiOuohPOuq0