Thủ thuật xem nông sản trong sự kiện trung thu game avatar

Sự kiện trung thâu vẫn diễn vào trên khắp các thành phố game avatar, đứt rắn chắc bạn đã dòm chộ những dòng chữ thông tin phai sự kiện sau mỗi một bận đăng tải gia nhập tải avatar 250, rứa bạn hở biết cách tính hạnh nông sản sự kiện trung thâu avatar 250 chửa, cạc bạn rước tính hạnh nhé:

Loại 1(Bánh nướng) cần :120 lúa + 30 trứng Vịt + 30 trứng gà.
Loại 2(Bánh dẻo ) cần: 120 lúa + 15 trứng Gà + 7Sữa phớt lờ
ta sẽ nương cậy ra trói buộc moi là Lúa,Full lúa chúng ta phanh 32.000 Lúa.
Lấy 32.000 lúa “Chia” tặng 120 lúa sẽ được sẽ cái bánh chúng min đánh nổi là 266 Cái ( tiễn chân tráo sẽ nổi 266 Hộp Quà và 266 điểm)

Nếu tiến đánh Bánh nướng đấu lấy 266 “Nhân” cho 30 trứng gà sẽ ra 8000 trái,tâm tính vào phanh thêm 8000 trái trứngvịt luôn,như nắm sẽ khuất 32.000 lúa, 8000 trứng gà và 8000 trứng vịt nổi nhận xuể 266 hộp quà tương đang 266 chấm.

Nếu đả Bánh dai : tiếp kiến lấy 266 “Nhân” biếu 15 trứng gà sẽ vào 4000 trái, và 266 “Nhân” tiếp tặng 7 sữa lờ sẽ ra 1862 Sữa, như vậy sẽ tắt thở 32.000 lúa,4000 trứng gà,1862 sữa phớt nổi thừa nhận để 266 hộp quà tương còn 266 điểm.
ước lượng hộp quà Huyền Thoại cần tới 5000 điểm và hộp quà nào giàu ví trừng phạt là 1 viên kẹo Sao Hỏa (10 triệu XU).
Chúc danh thiếp bạn vui nét đồng sự kiện game avatar nào là nhá!