nhận dạy kèm lớp 2

Văn phòng dạy kèm chuyên dạy lớp 2 mau tiến bộ gia sư lớp 2
phương pháp dạy của gia sư lớp 2 :
1. giáo viên kiểm tra phân loại chữ viết của HS thành các hàng ngũ chính để có kế hoạch RC cho từng đối tượng cho từng học trò.
+ hàng ngũ viết chữ chính xác mẫu, trình bày sạch đẹp.
+ đội ngũ viết sai mẫu: Nét ngửa, mất nét, chữ nhọn, gãy nét, đánh dấu sai, khoảng cách quá gần, quá xa.
2. tìm tháu hiểu nguyên nhân tại sao học viên viết chưa đẹp, không đúng (có thể do tư thế ngồi, do cách cầm bút, bởi thiếu thận trọng chưa tập trung …)
Từ đó kiếm ra biện pháp giúp đỡ học sinh khắc phục kém điểm.


3. sx chỗ ngồi thuận lợi để dạy cặp học trò
(Ví dụ: Em viết xấu, viết chậm nên cho ngồi đầu bàn để giáo viên uốn nắn, sửa sai) đồng thời quan tâm đến đổi mới vị trí của học viên trong lớp theo định kỳ.
4. Chữa lỗi sai khi học trò viết bảng con thật tỉ mỉ, chu đáo, có Như thế khi viết bài trong vở kết quả sẽ cao hơn.
Nhận dạy kèm học sinh lớp 2 tốt nhât gia su lop 2