dạy kèm lớp 2

Nhận gia sư học sinh lớp 2 tại sài gòn gia sư lớp 2
phương pháp kèm của gia sư lớp 2 :
1. thầy cô khảo sát phân loại chữ viết của HS thành những hàng ngũ chính để có kế hoạch R.Chữ cho từng đối tượng cho từng học trò.
+ đội ngũ viết chữ chính xác mẫu, trình bày sạch đẹp.
+ Nhóm viết sai mẫu: Nét ngửa, mất nét, chữ nhọn, gãy nét, đánh dấu sai, khoảng cách quá gần, quá xa.
2. tìm hiểu nguyên nhân vì đâu học sinh viết chưa đẹp, không chính xác (có thể do tư thế ngồi, bởi cách cầm bút, bởi thiếu thận trọng chưa chú tâm …)
Từ đó tìm ra biện pháp hổ trợ đỡ học trò khắc phục kém điểm.


3. sx chỗ ngồi thuận lợi để giảng dạy cặp học viên
(Ví dụ: Em viết xấu, viết chậm nên cho ngồi đầu bàn để thầy cô uốn nắn, sửa sai) đồng thời quan tâm đến đổi mới vị trí của học trò trong lớp theo định kỳ.
4. Chữa lỗi sai lúc học trò viết bảng con thật tỉ mỉ, chu đáo, có như vậy lúc viết bài trong vở hiệu quả sẽ cao hơn.
Nhận dạy kèm cho học sinh lớp 2 gia su lop 2