Cách Đập thành đả nón phò thủy game avatar 250

bữa nay trui sẽ giới thiệu biếu các bạn tởm nghiệm đập đặt nón phù thủy trong suốt tai avatar lộn xộn thú và hấp dẫn, vị tôi tàng trữ lũy dần trong suốt quá đệ chơi. tuy rằng rất lắm chốn hãy lớp chia sẻ phai thó thuật nào cơ mà tao xin mạn phép thuật san sẻ theo quan điểm cá nhân mực tàu tui như sau

Cách Đập thành tiến đánh nón phù thủy game avatar ở tải game điện thoại

+đối cùng nón phò thuỷ gấp 2 đồng thây xuất là 30% anh em độ cái thẻ x2 là lỡ cữ 3phát là lên c3
+đối xử cùng cấp 3 lên gấp 4 với thi thể xuất là 15% anh vì vậy dùng thẻ x5 nhiều trong event trung thu tỉ lệ sẽ là 75% lùng 2 vạc là ok
+đồng vội vàng 4 lên gấp 5 thi hài xuất là 7% + thẻ x5 là 35% kiêng kị 5 phát là ok
+cùng cái phù thuỷ đia ngục xác xuất ko tử thi định nà mới khó anh em giả dụ thức trước bảo trì chốc cơ mà hắn thông tin đương 2phút là bảo trì anh em ngào zô đập 3s 1 lượt + phải nhiều thẻ x5 tích tụ chí ít 5 vạc đồng mũ c5 tớ đập 1 vạc , c6 4phát
chúi bạn vách làm!