dự tai avatar cho pc bạn sẽ để hòa tớ ra ráng giới cực kì xăm và quyến rũ, ngoài cần lao hăng ước tiến đánh hiến và cày xu bạn đương có những phút giâ thơ từ giãn thoải mái sau mỗi một hiện giờ đánh việc căng nổi. được giúp bạn hoàn thành nhiệm mùa vố xuể 15 con cua, tao sẽ giúp bạn vài ba thủ kể bé ngữ bản thân mình, dòm danh thiếp bạn kinh qua nghiệm nhá.

Bước 1: lát quách sắm mồi, bạn mua sao cho trong rương đương 3 rỗng dầu.
Bước 2: Đến gần khu cốp cuộc lóc. chat “cauca”, đoạn sắm thật chóng 2 mồi , đóng bảng sắm mồi rồi phứt thiệt nhặt ra khu củng cuộc lóc. Kết quả xin chờ. Bạn hở mua vụt phẩm thành tiến đánh.
Bước 3: ra đít li cược hạng 2, ngồi đúng chỗ câu cuộc thẳng tính. hiện giờ, thời ngồi cơ mà hót cua nghen.

3c cau cua game avatar Thu hoach nhiều cua hơn cùng thó kể cốp Avatar
Chú ý : bước mua mồi nếu thao tác lẹ. lát min phăng vào đít củng cá ấu thơ 2, có trạng thái nhỉ giàu người ngồi . chả lo, bạn có trạng thái phứt vào chỗ câu cận nhất

Nếu bạn làm đúng mỗi một lần củng bạn nhiều trạng thái thắng 4-5 con cua nghe.

chúi bạn mừng nét với cốp cua trong suốt Avatar 230 nào là nghen!