Tuyển dụng - Việc làm Quản lý nhà hàng Hà Nội

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:
1. Đầu giờ
- Kiểm tra hình thức cá nhân.
- Xem xét các công việc trong ngày, lịch đặt bàn.
- Xem báo cáo, đề nghị.. của ngày hôm trước.
2. Trong giờ
- Trực tiếp chăm sóc khách hang trong các ca bán hang,hướng dẫn và đánh giá việc thực hiện UP-SALE của từng nhân viên.
- Giải quyết các công việc phát sinh.
- Thực hiện công việc theo bản mô tả, lịch công tác tuần và các kế hoạch, công việc liên quan.
- Đi 1 vòng để kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà hàng vào mỗi đầu ca sáng và chiều.
3. Cuối giờ
- Xem xét các công việc trong ngày, các việc còn tồn đọng .
- Đi 1 vòng kiểm tra các bộ phận 1 lần cuối.
- Tổng kết biên bản đánh giá công việc trong ngày.

Nội dung công việc chi tiết: http://hoteljob.vn/Home/Ho-so/Ho-so-...a%CC%80ng.aspx

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Hàng tuần họp giao ban với ban GD tại trụ sở công ty ,báo cáo toàn bộ hoạt động và các phát sinh trong tuần , đề xuất mục tiêu và kế hoạch tuần tới .
Báo cáo kết quả kinh doanh hang tháng và kế hoạch tháng tiếp theo cho ban GĐ vào ngày 05 hàng tháng
Nơi làm việc : Hà Nội
Người liên hệ : Lê Quốc Việt
Email : hotcv@hoteljob.vn
Địa chỉ : www.hoteljob.vn