Địa điểm và nơi làm vietnam visa online xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Địa chỉ làm vietnam visa online tại Hải Dương: Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hải Dương: số 9 Hồ Chí Minh Thành phố Hải Dương, Hải DươngThủ tục cấp vietnam visa online passport tại Hải Dương được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm vietnam visa online trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh.
Người dân làm vietnam visa online cấp mới, thủ tục gia hạn vietnam visa online, thủ tục cấp đổi vietnam visa online, đổi passport xin làm theo các hướng dẫn sau:
Truy cập website vietnamvisa-arrival.com, sau đó vào mục "Làm vietnam visa online" và chọn thủ tục tại tỉnh mà người xin cấp vietnam visa online, đổi vietnam visa online, cấp lại vietnam visa online có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.