Nhân dịp khai trương xedap365.vn giảm giá rất nhiều mẫu xe và tặng kèm nhiều phụ kiện khi mua xe tại cửa hàng
Địa chỉ : 244 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
website: http://xedap365.vn/
http://xedaphot.vn/
Hotline: 0904756080

------------------------------------------------------------------
XE ĐẠP THỂ THAO TRINX

http://xedaphot.vn/trinx-d11.htmlXE ĐẠP THỂ THAO TRINX P400-2015

http://xedaphot.vn/trinx-p400-2015-id208.html

XE ĐẠP THỂ THAO TRINX D200 - 2015
http://xedaphot.vn/trinx-d200-2015-id207.html

XE ĐẠP THỂ THAO TRINX P500 - 2015

http://xedaphot.vn/trinx-p500-2015-id206.html

XE ĐẠP THỂ THAO TRINX YS2621D - 2015

http://xedaphot.vn/trinx-ys2621d-2015-id205.html

XE ĐẠP THỂ THAO TRINX R700- 2015

http://xedaphot.vn/trinx-r700-2015-id197.html

XE ĐẠP THỂ THAO TRINX X4S - 2015

http://xedaphot.vn/trinx-x4s-2014-id189.html

XE ĐẠP THỂ THAO TRINX X4 - 2015

http://xedaphot.vn/trinx-x4-2014-id188.html

...............

----------------------------------------------------------------------------
XE ĐẠP THỂ THAO GALAXY CHÍNH HÃNG
http://xedaphot.vn/galaxy-d13.html


XE ĐẠP THỂ THAO GALAXY MT18 - 2015

http://xedaphot.vn/mt18-2015-id191.html

XE ĐẠP THỂ THAO GAGÃY MS3 - 2015

http://xedaphot.vn/xe-dap-galaxy-ms3-2015-id194.html

XE ĐẠP THỂ THAO GALAXY ML200 - 2015

http://xedaphot.vn/galaxy-ml200-2015-id84.html

XE ĐẠP THỂ THAO GALAXY RL500 - 2015

http://xedaphot.vn/galaxy-rl500-2015-id181.html

......................

--------------------------------------------------------------------
XE ĐẠP THỂ THAO GIANT
http://xedaphot.vn/giant-d12.html
Mọi chi tiết hoặc xem thêm sản phẩm các bạn có thể truy cập vào website : xedaphot.vn/xedap365.vn