bộ cầu trượt dưới nước va ngoai trời KT: D5m x R3mxC3m- 01 caàu tuoät xoaén cao 1,4m baèng composite
- 01 caàu tuoät thaúng 2m baèng composite- 01 caàu tuoät thaúng 1.5m baèng composite- 01 caàu thang leân bậc baèng composite- 01 saøn cao 0,8m baèng composite- 01 saøn cao 1,2m baèng composite- 01 saøn cao 1,4m baèng composite- 01 nhà chòi-Sắt sơn màu
Trò chơi nước 12
Mã Sản Phẩm : TCN 12
Trò chơi nước 16
Mã Sản Phẩm : TCN 16
Bập bênh nước 01
Mã Sản Phẩm : BBN 01
Cây phun nước 01
Mã Sản Phẩm : CPN 01
Cây phun nước 02
Mã Sản Phẩm : CPN 02
Gầu đổ nước 03
Mã Sản Phẩm : GĐN 03
Quả cầu phun nước 03
Mã Sản Phẩm : QCPN 03
Quả cầu phun nước 02
Mã Sản Phẩm : QCPN 02
Trò chơi nước 15
Mã Sản Phẩm : TCN 15
Trò chơi nước 14
Mã Sản Phẩm : TCN 14
Trò chơi nước 13
Mã Sản Phẩm : TCN 13
Trò chơi nước 12
Mã Sản Phẩm : TCN 12
| >|
Liên hoàn cầu trượt nước khu kizciti 33
Mã Sản Phẩm : BLH 33B
Liên hoàn cầu trượt nước 33
Mã Sản Phẩm : BLH 33B
Liên hoàn nước 3 máng trượt trẻ em 30B
Mã Sản Phẩm : BLH 30B
Phun nước 02
Mã Sản Phẩm : PN 02
Trò chơi liên hoàn nước máng cong , máng xoắn và ống chui 29
Mã Sản Phẩm : BLH 29B
Nấm phun nước 05
Mã Sản Phẩm : NPN 5
Liên hoàn cầu tuột nước thang lên bằng composite 28B
Mã Sản Phẩm : BLH 28B
Quả cầu phun nước
Mã Sản Phẩm : QCPN 01
Bập bênh dưới nước
Mã Sản Phẩm : BBN01
Quả cầu nước 01
Mã Sản Phẩm : PN 01
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ CHƠI ĐẶNG ÂN
Địa Chỉ : Số 3A, Đường 40, Kp 8, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại : +84.8.54224752 - 54224753 - Fax : +84.8.54038748

Hotline : 0903 155 082 - 0995 168 035 - 0995 012 308
Email :
dochoi@vinacomposite.vn , dangan79@yahoo.com
Web: www.vinacomposite.vn hoặc www.dochoicongviennuoc.vn