Địa điểm và nơi làm vietnam tourist visa xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh, thành phốĐịa chỉ làm vietnam tourist visa tại Bắc Ninh: Phòng xuất nhập cảnh tỉnh Bắc Ninh: Số 14 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Thủ tục cấp vietnam tourist visa passport tại Bắc Ninh được thực hiện tại phòng xuất nhập cảnh, việc làm vietnam tourist visa trên địa bàn áp dụng cho những người có hộ khẩu thường trú tại Bắc Ninh hoặc những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa bàn tỉnh. Người dân làm vietnam tourist visa cấp mới, thủ tục gia hạn vietnam tourist visa, thủ tục cấp đổi vietnam tourist visa, đổi passport xin làm theo các hướng dẫn sau:


Truy cập website vietnamvisa-arrival.com, sau đó vào mục "Làm vietnam tourist visa" và chọn thủ tục tại tỉnh mà người xin cấp vietnam tourist visa, đổi vietnam tourist visa, cấp lại vietnam tourist visa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.