1. Luật quy định về vietnam tourist visa cho Nhà đầu tư nước ngoài.
Pháp lệnh số 24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư liên tịch 01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 136/1999/QĐ- BTC ngày 10/11/1999 ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
2. Những ai được coi là nhà đầu tư?
Nhà đâu đầu tư nước ngoài được hiểu là cá nhân người có quốc tịch nước ngoài hoặc người không quốc tịch đầu tư vốn vào Việt Nam để thành lập công ty hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Cơ sở để xác định một người là chủ đầu tư dựa vào Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đăng ký kinh doanh và các văn bản xác nhận tư cách đầu tư của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam.
Nhà đầu tư không phải xin cấp Giấy phép lao động theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.
3. Hồ sơ xin cấp gia hạn vietnam tourist visa cho Nhà đầu tư:
vietnam tourist visa của người nước ngoài
Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD
Giấy chứng nhận mẫu dấu;
Giấy chứng nhận Mã số thuế (Nếu có);
Tờ khai xin cấp vietnam tourist visa theo mẫu.
4. Cơ quan thẩm quyền giải quyết gia hạn vietnam tourist visa (nộp hồ sơ tại đâu): Tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
5. Thời gian xin cấp vietnam tourist visa người nước ngoài: Thời gian cấp visa thông thường là 04 ngày làm việc theo quy định pháp luật.
6. Lệ phí nhà nước quy định cho việc cấp vietnam tourist visa cho người nước ngoài tùy thuộc vào thời gian vietnam tourist visa(loại 1 tháng, 3 tháng, sáu tháng hoặc 1 năm).
Nếu bạn bạn là người nước ngoài có yêu cầu xin vietnam tourist visa xin vui lòng liên hệ để được cung cấp dịch vụ và để nhận được những ý kiến tư vấn hữu ích. Mọi yêu cầu hoặc thắc mắc cần được tư vấn xin vui lòng gửi câu hỏi cho các luật sư của chúng tôi.