BẢO HỘ LAO ĐỘNG LÀ CẦN THIẾT ĐỂ PHÒNG TRÁNH RỦI RO TAI NẠN TRONG LAO ĐỘNG
1. Việc trang bị các phương tiện bảo hộ lao động là rất cần thiết
Khi tai nạn lao động xảy ra, các phương tiện bảo hộ lao động giúp hạn chế đến mức thấp nhất các tổn thương cho người lao động.

Giày bảo hộ lao động - an toàn hay đối phó? Những mục tiêu công tác BHLĐ đặt ra trong năm 2015
Hiện nay, tại Việt Nam các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra do môi trường lao động kém an toàn. Hầu hết người bị tai nạn bị những tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể gây thương tật suốt đời hoặc thậm chí bị tử vong. Điều đáng nói là các hậu quả thương tâm trên sẽ không xảy ra nếu người lao động được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động đầy đủ. Các doanh nghiệp vì quá chú trọng tiết kiệm chi phí mà bỏ quên việc trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động.

2. Nâng cao nhận thức về sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động
Tai nạn lao động xảy ra là điều không ai muốn, ngay cả đối với bản thân người lao động và doanh nghiệp. Việc trang bị và sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động nên xuất phát từ nhận thức an toàn chứ không nên đối phó.
Trang bị bảo hộ lao động giúp hạn chế tai nạn lao động

Các doanh nghiệp nên đầu tư trang bị các phương tiện bảo hộ cho người lao động như là một khoản đầu tư lâu dài, an toàn và bền vững. Vì nếu tai nạn lao động xảy ra chủ doanh nghiệp sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí không hề nhỏ để khắc phục những hậu quả cho người bị tai nạn lao động.

Người lao động cũng cần phải nâng cao nhận thức về sự an toàn tính mạng của chính mình mà có những đề xuất với chủ doanh nghiệp về việc trang bị các phương tiện bảo hộ lao động . Việc trang bị đầy đủ và trang bị mới các phương tiện baỏ hộ lao động hiện đại sẽ giúp bảo vệ an toàn cho người lao động và hạn chế thấp nhất các rủi ro tai nạn lao động.