Chuyên cung cấp các loại chim : Chim trĩ 7 màu đỏ, 7màu vàng , 7 màu xanh , trĩ vân nam, chim sắc 7 màu , chim long cơ ,chim sắc nhật ,gà vãy cá , gà đá giáp lai peru ,gà phượng hoàng , gà rocom ,gà khổng lồ ,Vịt uyên ương .
Bản giá tham khảo:
Chim trĩ 7màu đỏ loại 1tháng tuổi giá : 1tr/con,phân biệt trống mái giá : 2.5tr/cập.
Chim trĩ 7 màu vàng loại 1 tháng tuổi giá : 1.2tr/con , phân biệt trống mái giá : 3tr/cập.
Chim trĩ 7 màu xanh loại 1 tháng tuổi giá : 3tr/ con , phân biệt trống mái giá : 7.5tr/cập.
Chim trĩ vân nam loại 1 tháng tuổi giá ; 3tr/con . phân biệt trống mái giá : 7.5tr/cập .
Chim sắc 7 màu loại chim tơ giá : xanh 400ngàn/con, vàng 500ngàn /con.
Chim long cơ mắt đỏ trưởng thành giá 2tr/con.
Chim sắc nhật giá 30ngàn/con.
Gà vãy cá loại 1tháng tuổi giá 250ngàn /con ,phân biệt trống mái 600ngàn /cập .
Gà đá giáp lai peru 50/50 loại 1 tháng tuổi giá 500ngàn /con.
Gà phượng hoàng loại 1 tháng tuổi giá 100ngàn /con.
Gà khổng lồ loại 1 tháng tuổi giá 500ngàn /con.
Liên hệ ĐT số : 0977044714 gặp nam