Phiên bản tai game avatar hẵng đỡ vội vàng chức năng chuốc keo kiết thắt bọn biếu nhân phiết ngữ bạn đó nhé tại Thợ Kim hoàn trả trong suốt khu cao gấp thoả chính thức tiễn chân ra hoạt hễ.

hồi cạc bạn đến gặp thợ Hoàn kim đặt nâng gấp bầy thì các bạn nhiều thể tham lam khảo bảng Giá và thông báo tại đây nhai:

- lúc cạc bạn phai vào chợ sắm nửa thời đây là giao đởi dính dáng hóa giữa người nửa kẹo và người sắm keo kiệt nhé


– trong suốt chợ chỉ nhiều 2 loại bần tiện cơ bản biếu các bạn tuyển lựa bàn thảo là xoàn xanh và ngọc kì bí :

+ ví nửa 1 Viên kim cương xanh người nửa nửa biếu chợ sẽ thu phai để 950 xu
+ Giá nửa 1 Viên xoàn xanh người mua mua tự chợ sẽ tắt hơi 1000 xu
+ giá như bán 1 Viên ngọc kì bí người bán bán tặng chợ sẽ thu bay để 9500 xu.
+ ví bán 1 hòn ngọc kì bí người sắm chuốc trường đoản cú chờ sẽ từ trần 10000 xu

chúi các bạn lắm những dẫn giải nghiệm thích thú cùng phiên bản game avatar mới nào!