Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.
Chuyên sửa nguồn laptop,sửa nguồn máy tính 0975.39.3333.v

1.Bán Adapter Fujitsu
Adapter Fujitsu 16V - 3.16A
Adapter Fujitsu 16V - 3.36A
Adapter Fujitsu 16V - 3.5A

Adapter Fujitsu 16V - 3.75A
Adapter Fujitsu 16V - 4.22A
Adapter Fujitsu 16V - 4.32A

Adapter Fujitsu 19V - 3.16A
Adapter Fujitsu 19V - 4.22A

Adapter Fujitsu 20V - 3.25A
2.Bán Adapter Dell
Adapter Dell 19V-3.16A Adapter Dell 19V-2.64A Adapter Dell 19V-4.62A
Adapter Dell 19.5V-3.34A
Adapter Dell 19.5V-4.62A

Adapter Dell 19.5V-6.75A
Adapter Dell 20V-3.5A
Adapter Dell 20V-4.5A

Adapter Acer 19V-3.16A
3.Bán Adapter Liteon/Acer
Adapter Liteon/Acer 19-3.42
Adapter Liteon/Acer 19V-4.74A
4.Bán Adapter Toshiba
Adapter Toshiba 15V-4A Adapter Toshiba 15V-5A Adapter Toshiba 15V-6A
Adapter Toshiba 19V-3.42A
Adapter Toshiba 19V-6A
5.Bán Adapter Gateway
Adapter Gateway 19V - 3.36A
Adapter Gateway 19V - 3.68A

Adapter Gateway 19V - 3.95AAdapter Gateway 19V - 4.74A
6.Bán Adapter Nec
Adapter NEC 15V - 3.16A
Adapter NEC 15V - 4A
Adapter NEC 19V - 6.3A

Adapter NEC 19V - 6.32A
7.Bán Adapter Asus
Adapter ASUS 19V-2.64A
Adapter ASUS 19V-3.16A
Adapter ASUS 19V-3.42A

8.Bán Adapter IBM
Adapter IBM 16V-2.5A Adapter IBM 16V-3.36A Adapter IBM 16V-3.5A Adapter IBM 16V-4.2A
Adapter IBM 16V-4.5A
Adapter IBM 19V-4.74A
Adapter IBM-Lenovo 20V - 4.5A
Adapter IBM-Lenovo 20V -3.25A
9.Bán Adapter Hp
Adapter Hp 18.5V-3.5A (Kim)
Adapter Hp 18.5V-3.5A(thuong

Adapter Hp 18.5V-4.9A (thuong)
Adapter Hp 19V-4.74A(Kim)
Adapter Hp 19V-4.74A(thuong)
Adapter Hp 19V-7.1A
Đặc biêt chúng tôi giao hàng tận nhà,và sửa chữa adapter cho quý khách hàng.
sửa chữa adapter ,dịa chỉ sửa nguồn laptop,sửa pin laptop,cửa hàng sửa adapter.
ĐC: Số 48 Ngõ 68 Cầu Giấy ( Ngõ Quan Hoa Cầu Giấy ) Hà Nội
www.maytinhphunggia.com
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA
Trụ sở Chính : số 48 Ngõ 68 - Đường Cầu Giấy - Hà Nội. Tel:04.3767.8166.