cần bán nhanh nokia N97_32gb hàng chính hảng FPT, còn bảo hành trên 10 tháng tại TGDD, máy mới 95% chua di xửa chửa hay bảo hành lần nào hết, phụ kiện theo máy còn đầy dủ không thiếu 1 thứ gì, nay cần tiền nên bán lại chỉ với giá là 3.000.000 vnd