Nhà ở chi đông, khu nhà ở cao cấp chi đông, đóng 100%
Nhà ở chi đông, khu nhà ở chi đông, nhà ở chi đông, nhà ở chi đông đầu tư an toàn, hiệu quả. Nhà ở chi đông, nhà ở chi đông, nhà ở chi đông, nhà ở chi đông, khu nhà ở cao cấp chi đông, nhà ở chi đông, nhà ở chi đông giá hấp dẫn, cơ hội sinh lời hấp dẫn nhà đầu tư.
Dự án khu nhà ở cao cấp chi đông đã đóng 100% giá trị hợp đồng
L18 NV 45, S = 220m, hướng tây nam
L17 NV 12, S = 178m, hướng đông băc, đường nhỏ
Hợp đồng ủy quyền công chứng.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ.</B> Ms. Ánh: 0975.60.80.82