BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO CÁC CÁN BỘ ĐANG ĐI LÀM
CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN

1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho các cán bộ đang công tác kế toán tại xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị
2. Đối tượng: Là các cán bộ đang làm công tác kế toán tại xã, phường, thị trấn. Những cá nhân khác có nhu cầu


3. Hình thức và thời gian tổ chức: Khóa học bồi dưỡng được tổ chức tập trung một kì liên tục cho một khóa học tại địa phương nhưng thời gian trong một khóa học là 4 ngày và phải đảm bảo đủ thời gian , học đủ nội dung, chương trình theo quy định của Giám đóc Học viện tài chính.
4. Địa điểm: tại địa điểm do đơn vị bố trí.
5. Nội dung chương trình: Bao gồm các chuyên đề do Giám đốc Học viện tài chính phê duyệt:
Chuyên đề 1: khung pháp lý về kế toán xã phường và thị trấn.
- Các văn bản pháp luật về kế toán
- Các văn bản pháp luật về kế toán ngân sách và tài chính xã.
Chuyên đề 2: Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã (QĐ 94/2005/QĐ- BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính)
- Quy định chứng từ kế toán;
- Hệ thống tài khoản kế toán ;
- Hệ thống sổ kế toán;
- Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.
- Phương pháp hạch toán kế toán.
Chuyên đề 3: Các vấn đề thảo luận thưc tiễn.
6. Kinh phí đào tạo: Kinh phí tham dự khóa học 900.000/người. (Kinh phí bao gồm tài liệu học, số lượng học viên tối thiểu 100 học viên/lớp)
7. Giảng viên: Các giảng viên có thâm niên công tác, có học viện tiến sĩ, thạc sĩ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán, tài chính của Bộ tài chính và Học viện tài chính.
8. Nghĩa vụ học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề. Kết thúc khóa học phải có bài viết thu hoạch đạt yêu cầu trở lên
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty cổ phần Giáo dục Việt Nam.
Add: A3P2 – TT Giáo viên – ĐHSPNN - Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội.
TEL: 04 6293 4542 – 0979 86 86 33 (Ms Hương).
Email: lanhuong2202@gmail.com
Nick: lanhuonggdvn@yahoo.com
Website: giaoducvietnam.edu.vn