nhà tầng 2 phòng 208 tập thể quân đội. chưa cơi nới. nếu cơi nới có thể thêm 30m. nhà đã sửa sang, cửa window. giá bán 1,650tỉ
ai quan tâm liên hệ mis Thơm: 0985055468