Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Relay OMRON chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Danh sách sản phẩm Relay OMRON Tiến phát Cung cấp

MY2 AC100/110 BY OMZ
MY2 AC110/120 BY OMZ
MY2 AC12 BY OMZ
MY2 AC200/220 (S)
MY2 AC200/220 BY OMZ
MY2 AC220/240 (S)
MY2 AC220/240 BY OMZ
MY2 AC24 BY OMZ
MY2 AC48 BY OMZ
MY2 AC50 BY OMZ
MY2 AC6 BY OMZ
MY2 DC100/110 BY OMZ
MY2 DC12 (S)
MY2 DC12 BY OMZ
MY2 DC125 BY OMZ
MY2 DC24
MY2 DC24 (S)
MY2 DC24 BY OMZ
MY2 DC48 BY OMZ
MY2 DC6 BY OMZ
MY2-02 AC100/110
MY2-02 AC110/120 BY OMZ
MY2-02 AC200/220
MY2-02 AC200/220 BY OMZ
MY2-02 AC220/240 BY OMZ
MY2-02 AC24 BY OMZ
MY2-02 DC100/110
MY2-02 DC12

MY2-02 DC12 BY OMZ
MY2-02 DC24
MY2-02 DC24 BY OMZ
MY2-02 DC48 BY OMZ
MY2-02 DC6
MY2-CR AC100/110
MY2-D DC24
MY2F AC220/240
MY2I4N AC200/220 BY OMZ
MY2I4N DC24 BY OMZ
MY2IN DC24 (S)
MY2J AC100/110 BY OMZ
MY2J AC110/120 BY OMZ
MY2J AC12 BY OMZ
MY2J AC200/220 BY OMZ
MY2J AC220/240 BY OMZ
MY2J AC24 BY OMZ
MY2J AC48 BY OMZ
MY2J AC50 BY OMZ
MY2J AC6 BY OMZ
MY2J DC100/110 BY OMZ
MY2J DC12 BY OMZ
MY2J DC24 BY OMZ
MY2J DC48 BY OMZ
MY2J DC6 BY OMZ
MY2K AC100

MY2K AC110
MY2K AC12
MY2K AC24
MY2K AC6
MY2K DC12
MY2K DC24
MY2K DC48
MY2K-02 DC12
MY2K-02 DC24
MY2N AC100/110 (S)
MY2N AC100/110 (S)
MY2N AC100/110 BY OMZ
MY2N AC110/120 BY OMZ
MY2N AC12 BY OMZ
MY2N AC200/220
MY2N AC200/220 (S)
MY2N AC200/220 BY OMZ
MY2N AC220/240 (S)
MY2N AC220/240 BY OMZ
MY2N AC24
MY2N AC24 BY OMZ
MY2N DC100/110 BY OMZ
MY2N DC12 (S)
MY2N DC12 BY OMZ
MY2N DC24 (S)
MY2N DC24 BY OMZ
MY2N DC48 (S)
MY2N DC6 BY OMZ
MY2N-CR AC100/110
MY2N-CR AC110/120 (S)
MY2N-CR AC200/220
MY2N-CR AC200/220 (S)
MY2N-CR AC220/240 (S)
MY2N-D2 DC100/110 (S)
MY2N-D2 DC12
MY2N-D2 DC12 (S)
MY2N-D2 DC24
MY2N-D2 DC24 (S)
MY2N-D2 DC48
MY2NJ AC100/110 BY OMZ
MY2NJ AC110/120 BY OMZ
MY2NJ AC12 BY OMZ
MY2NJ AC200/220 BY OMZ
MY2NJ AC220/240 BY OMZ
MY2NJ AC24 BY OMZ
MY2NJ AC50 BY OMZ
MY2NJ AC6 BY OMZ
MY2NJ DC100/110 BY OMZ
MY2NJ DC12 BY OMZ
MY2NJ DC24 BY OMZ
MY2NJ DC48 BY OMZ
MY2NJ DC6 BY OMZ
MY2N-Y AC100/110
MY2N-Y AC220/240
MY2N-Y DC24
MY2-US-SV AC110/120 BY OMZ
MY2-US-SV AC24 BY OMZ
MY2-US-SV DC24 BY OMZ
MY2Z AC100/110
MY2Z AC12
MY2Z AC200/220
MY2Z AC24
MY2Z DC12

MY2Z DC24
MY2Z-02 DC24
MY2Z-CR AC100/110
MY2ZN AC100/110
MY2ZN AC200/220
MY2ZN AC220/240
MY2ZN AC24
MY2ZN DC24
MY2ZN-CR AC100/110
MY2ZN-CR AC200/220
MY2ZN-D2 DC24
MY3 AC100/110
MY3 AC110/120
MY3 AC12
MY3 AC200/220
MY3 AC220/240
MY3 AC24
MY3 DC100/110
MY3 DC12
MY3 DC125
MY3 DC24
MY3 DC48
MY3-02 AC100/110
MY3-02 AC200/220
MY3-02 AC24
MY3-02 DC12
MY3-02 DC24
MY3-02 DC6
MY3-CR AC100/110
MY3-D DC24
MY3F AC100/110
MY3N AC100/110
MY3N AC200/220
MY3N AC220/240
MY3N AC24
MY3N DC100/110
MY3N DC12
MY3N DC24
MY3N-CR AC200/220
MY3N-D2 DC24
MY4 AC100/110
MY4 AC100/110 BY OMZ
MY4 AC110/120 BY OMZ
MY4 AC12 BY OMZ
MY4 AC200/220
MY4 AC200/220 (S)
MY4 AC200/220 BY OMZ
MY4 AC220/240 (S)
MY4 AC220/240 BY OMZ
MY4 AC24 (S)
MY4 AC24 BY OMZ
MY4 AC48 BY OMZ
MY4 AC50 BY OMZ
MY4 AC6 BY OMZ
MY4 DC100/110 (S)
MY4 DC100/110 BY OMZ
MY4 DC12 (S)
MY4 DC12 BY OMZ
MY4 DC125
MY4 DC125 BY OMZ
MY4 DC24
MY4 DC24 (S)
MY4 DC24 BY OMZ
MY4 DC48
MY4 DC48 BY OMZ
MY4 DC6 BY OMZ
MY4 DC60 BY OMZ
MY4-02 AC100/110
MY4-02 AC110/120 BY OMZ
MY4-02 AC200/220
MY4-02 AC200/220 BY OMZ
MY4-02 AC220/240
MY4-02 AC220/240 BY OMZ
MY4-02 AC24 BY OMZ
MY4-02 DC100/110 BY OMZ
MY4-02 DC12
MY4-02 DC12 BY OMZ
MY4-02 DC24
MY4-02 DC24 BY OMZ
MY4-02 DC48 BY OMZ
MY4-CR AC100/110
MY4-CR AC200/220
MY4-D DC24
MY4F AC100/110
MY4H AC100/110
MY4H DC24
MY4I DC125
Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------
Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com
chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com