CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Add : A3P2 – TT Giáo viên – ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội
Tel : 04.6293 4542- 0979 86 86 33
Fax: 04.3754 9260 - Website: http//:giaoducvietnam.edu.vn
Email: lanhuong2202@gmail.com


THÔNG BÁO
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản; định giá bất động sản;quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản
(theo quyết định số: 29/2007/QĐ-BXD)

Công ty CP giáo dục Việt Nam thông báo tuyển sinh khoá đoà tạo và cấp giấy chúng nhận theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản, Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD về cấp thẻ hành nghề trong 3 lĩnh vực: Môi giới; Định giá quản lý; Điều hành sàn giao dịch BĐS.
I- Đối tượng học:
- Cán bộ các Tổng công ty, các Công ty, Ngân hàng, Trung tâm kinh doanh Bất động sản, Trung tâm thẩm định giá và các đối tượng khác có nhu cầu.
- Các cá nhân đang hành nghề bất động sản.
II- Hình thức, thời gian học, Địa điểm học:
1- Khoá học thứ 7 ,Chủ Nhật:
Buổi sáng từ 8h00-11h, Chiều từ 14h-17h00.
2-Khoá học ngoài giờ hành chính:
Buổi tối 18h00-21h
* Điạ điểm học: 554 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN
III- Cấp chứng nhận và chứng chỉ hành nghề.
1-Kết khoá học, các học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp chứng nhận của công ty và công ty sẽ giúp học viên xin cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng Hà Nội.
IV-Chương trình học: Căn cứ chương trình khung do Bộ xây dựng ban hành kèm theo quyết định số: 29/2007/QĐ-BXD.
1-Khoá môi giới bất động sản 1 triệu.
2-Khoá định giá bất động sản 1 triệu.
3-Khoá quản lý và điều hành sàn giao dịch 1 triệu.
Học cả 3 lĩnh vực: 3,0 triệu
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ.
Add: A3P2 – TT Giáo viên – ĐHSPNN - ĐHQGHN
Tel: 04.6293 4542 – 0979 86 86 33 (Gặp Hương – Phòng Đào tạo)
Website: http//:giaoducvietnam.edu.vn
Email: lanhuong2202@gmail.com

Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT & Bộ Xây dựng:
- Về đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu: http://dauthau.mpi.gov.vn/TTDaotao/L...-04.6403591694

- Về đào tạo Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Công trình: http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?c...language=vi_VN

- Về đào tạo Giám sát thi công xây dựng công trình:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?c...language=vi_VN

- Về đào tạo Môi giới; Định giá; Quản lý, điều hành sàn giao dịch Bất động sản:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?c...language=vi_VN


Công ty nhận tổ chức chức đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý Dự án-Quyết toán công trình, giám sát thi công công trình, kỹ sư định giá tại Doanh nghiệp/ đơn vị tại địa phương. Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork…; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư.v.v cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.