CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Add: A3P2 TT Giáo viên – ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội
Tel: 04.6293 4542 – 0979 86 86 33 - Fax: 04.3754 9260
Website: http://wwwgiaoducvietnam.edu.vn


THÔNG BÁO
Về việc mở lớp đào tạo An toàn trong Lao động

1. Tầm quan trọng của An toàn lao động trong công tác Quản trị của Doanh nghiệp.
2. Làm thế nào để đánh giá được mức độ An toàn lao động hiện tại của Công ty.
3. Đào tạo cán bộ, nhân viên công ty nâng cao an toàn lao động bằng chương trình KYT (Đào tạo phòng ngừa nguy hiểm/rủi ro).

Thời gian : 2 ngày
Giảng viên: Là các giảng viên cao cấp của trường ĐH Lao động Xã hội.
Học phí : 600.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)
Ngôn ngữ : Tiếng việt
Đối tượng : Các nhà quản lý Doanh nghiệp; quản lý sản xuất; cán bộ, nhân viên làm viêc trong ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, xây dựng…
Địa điểm học: A3P2 TT Giáo viên – ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty CP Giáo dục Việt Nam
Add: A3P2 – TT Giáo viên – ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội
Tel: 04.6293 4542 – 0979 86 86 33 (Gặp Hương – Phòng Đào tạo)
Email: lanhuong2202@gmail.com - Fax: 04 3754 9260
Website:http://giaoducvietnam.edu.vn