Hiện tại sàn đang có rất nhiều liền kê của Kim Chung bán với giá rẻ cần bán gấp
LK 19 ô 58, 59 ,…, 76 giá 53 có thương lượng bao tên
Bán Cienco5 Mê Linh các liền kề
LK 12 ô 4 giá 18.3 bao tên gd2
LK 4 ô 6 giá 18.3 bao tên gd2
LK 15 ô 7 giá 19.5 bao tên gd1
BT 12 ô 1 giá 14.8 ô góc bao tên gd1
Lk 13 ô 36 giá 21 bao tên gd2
Lk 15 ô 6 giá 19.3 bao tên gd1
Liên hệ Xuân : 0916.618.536
Web: www.datre.vn