XỬ LÝ NƯỚC THẢI HÓA DƯỢC PHẨM
I. THÀNH PHẦN VÀ CHỈ TIÊU NƯỚC THẢI
Thành phần nước thải ngành dược thường có các hợp chất hóa học rất khó bị tác động bởi phương pháp xử lý truyền thống. Đa số các hợp chất này dễ dàng vượt qua các phương pháp xử lý hóa học và sinh học thông thường. Tuy nhiên, hầu hết các chất, hợp chất này có thể được xử lý bằng sự oxy hóa cao cấp.
Các chỉ tiêu đặc trưng:
II. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ THÔNG THƯỜNG
III. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Quá trình xử lý sơ bộ
Nước thải từ các phân xưởng sản xuất tá dược được thu gom về HỐ THU nước thải, tại đây dung dịch H2O2 và FeSO4 (hệ chất Fentom) được châm vào nước thải để phá vòng các hợp chất hoạt động bề mặt trước khi đưa về BỂ ĐIỀU HÒA
Nước thải sinh hoạt được dẫn qua SCR(song chắn rác) và BỂ LẮNG CÁT nhằm loại bỏ cát, xỉ và các rác thô đảm bảo sự hoạt động ổn định của các công trình xử lý đơn vị kế tiếp.
Sau đó nước thải sinh hoạt và sản xuất được thu gom về BỂ ĐIỀU HÒA, bể được thiết kế nhằm duy trì ổn định lưu lượng và nồng độ nước thải tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình xử lý sinh học kế tiếp. Trong bể hệ thống máy khuấy sẽ trộn đều các hợp chất trong nước thải. Tại đây, giá trị pH cũng sẽ được điều chỉnh đến thông số tối ưu để quá trình xử lý sinh học hoạt động tốt.
Quá trình xử lý sinh học kỵ khí
Từ BỂ ĐIỀU HÒA nước thải được bơm vào BỂ UASB, nước thải theo đường ống phân phối đi từ dưới lên, các hợp chất hữu cơ sẽ được phân hủy thông qua lớp bùn vi sinh kỵ khí.
Quá trình xử lý sinh học hiếu khí
Sau khi qua Bể UASB, nước thải được dẫn vào Bể Aerotank, tại đây máy thổi khí được dùng để cung cấp oxy cho các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải. Lượng vi sinh vật hiếu khí sẽ được bổ xung bằng đường tuần hoàn bùn hoạt tính từ Bể lắng.
Quá trình lắng, lọc
Nước thải sau khi được xử lý hiếu khí sẽ được dẫn vào BỂ LẮNG, tại đây bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy dưới tác dụng của trọng lực, một phần bùn được tuần hoàn lại bể Aerotank, phần còn lại sẽ được bơm vào BỂ CHỨA BÙN. Nước sau lắng sẽ chảy tràn qua ngăn chứa nước và được bơm vào BỂ LỌC CÁT ÁP LỰC để loại bỏ tất cả các chất chắn lơ lửng.
Khử trùng
Nước thải sau xử lý sẽ được khử trùng bằng Clo trước khi đưa ra nguồn tiếp nhận.
Trong thực tế theo quy trình công nghệ trên, một phần các chất ô nhiễm trong nước thải được loại bỏ nhưng chất lượng nước đầu ra không đảm bảo theo quy chuẩn hiện hành. Công ty môi trường Ngọc Lân đã có nhiều cải tiến trong quá trình thiết kế, xây dựng trạm xử lý nước thải hóa dược phẩm, đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành của pháp luật QCVN 24:2009, cột A. Nếu công ty quí khách đang cần cải tiến hoặc dự định xây dựng một hệ thống xử lý mới hãy liên hệ với chúng tôi công ty Môi Trường Ngọc Lân. Bằng việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, chúng tôi sẽ giúp giảm bớt các gánh nặng về chi phí và thời gian cho quí khách. Lượng nước thải đầu ra luôn đảm bảo loại A với chi phí thấp nhất
Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Nguyễn Duy Tấn Lộc (Mr) – Phòng kỹ thuật
Tel : 0932 456 459
Công ty TNHH môi trường Ngọc Lân
Địa chỉ : 66/3D - Bình Đường 3 - An Bình - Dĩ An - Bình Dương
Điện thoại : (08) 22.163.992 Fax: (08) 37.296.405
Email : mtnngoclan2004@yahoo.com.vn
Website : www.xulymoitruong.com