Hiện tại sàn đang có rất nhiều liền kê của Kim Chung bán với giá rẻ cần bán gấp
LK 19 ô 58, 59 ,…, 76 giá 53 có thương lượng bao tên
Bán Cienco5 Mê Linh các liền kề
LK 12 ô 44 giá 18.5 bao tên
LK 4 ô 6 giá 18.5 bao tên
LK 7 ô 59 giá 20.5 có thương lượng bao tên
BT 12 ô 1 giá 14.8 ô góc bao tên
Liên hệ Xuân : 0916.618.536
Web: www.datre.vn