CÔNG TY VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CHUYÊN : Thông tc Toalét, Cng ngm, Chu ra...Hút
bùn, Hút b pht, X lý mùi hôi. B/H dài hn - p/v: 24/24.
CƠ QUAN, CÁ NHÂN CÓ NHU CU XIN L/H:

ANH CÔNG:0983 688 632

S 110 Nguyn Trãi & Hà Đông: (04) 33.815.111

S 106 H.Quc Vit & 378 Thy Khuê: (04) 37.555.808

S 79 Tôn Đc Thng & S 120 Tây Sơn: (04) 37.911.274

=>Thông tc : Toalét,Thoát sàn, Chu ra, B pht, Cng ngm, H ga, Đường nước ...

=>Xe hút b pht : Hút b pht, Cng rãnh, Hút bùn, H ga ..., No vét cng ngm bng xe chuyên

dng. Nhanh - Sch - Gn gàng – Không mt v sinh
Đơn giá xe :
* Xe 1 Khi : 350.000 đng/1xe
* Xe 2 Khi : 500.000 đng/1xe
* Xe 3 Khi : 600.000 đng/1 xe

=>X lý mùi hôi : Ngăn mùi trit đ các khu WC,nhà ...

=>Chúng tôi có đy đ (Hoá đơn VAT,Chng t cn thiết) đ khách hàng tin thanh toán.

=>Gía thành hp lý - Bo hành dài hn - phc v quý khách hàng Nhanh 24/24.

=>Vi đi ngũ k thut viên gii , nhiu năm kinh nghim , nhit tình , chu đáo .

Rt hân hnh được phc v!!

Thông tin chi tiết truy cp website: http://www.dichvuthongtac.com