Liền kề bắc 32, bán liền kề bắc 32, S = 81,6m2
Liền kề bắc 32, bán liền kề bắc 32, S = 81,6m2. Liền kề bắc 32, bán liền kê bắc 32, liền kề bắc 32, bán liền kề bắc 32, liền kề bắc 32, bán liền kề bắc 32, liền kề bắc 32, liền kề bắc 32 LIDECO, liền kề bắc 32, liền kề bắc 32, bán liền kề biệt thự bắc 32, bán liền kề bắc 32 LIDECO, liền kề biệt thự bắc 32 cần bán:
LK6 ô 6, s = 81,6m2, đã đóng 100 % tiền đất + xây thô
Lk4 ô 18, S = 81,6m2
Giá bán thỏa thuận
Liên hệ: Chị Ánh. 0975.60.80.82