Biệt thự aic, biệt thự aic bán BT 07 vị trí đẹp.
Biệt thự aic, biệt thự aic bán Bt 07 vị trí đẹp. biệt thự aic, bán biệt thự aic BT 07, bán biệt thự aic, biệt thự aic, biệt thự aic bán BT 07 vị trí đẹp. biệt thự aic, bán biệt thự aic BT 07 S = 188m2.
Bán BT 07 ô 1, S = 220m2,
BT 09 ô 24, S = 188m2
Hợp đồng vào tên với thứ phát. Giá bán ưu đãi cho các nhà đầu tư.
Liên hệ: Chị Ánh. 0975.60.80.82