Tình hình mình không còn mua bán sim số nữa nên cần sang lại cho ai có nhu cầu mua bán SIM
Vui lòng liên hệ trực tiếp: 0902080039