Dịch vụ xin ưu đãi đầu tư nước ngoài

Coeus Law Firm là tổ chức có bề dày kinh nghiệm về xin cấp phép đầu tư, đặc biệt là xin ưu đãi đầu tư nước ngoài, giúp các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư Việt Nam liên doanh hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài giảm thiểu các chi phí trong quá trình thực hiện các dự án:
HỒ SƠ THỦ TỤC CẤP ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ (Quy định tại NĐ 51/1999/NĐ-CP và TT 02/1999/TT-BKH)

I- Dự án thành lập mới cơ sở sản xuất kinh doanh (thành lập doanh nghiệp mới). Dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu.

Hồ sơ gồm có :
1- Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư (theo mẫu MĐ ƯĐĐT).
2- Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKKD.
3- Dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư.
4- Bản sao hợp lệ quyết định đầu tư đối với dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
5- Danh mục máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải chuyên dùng phải nhập khẩu (nếu có) để
thực hiện đầu tư (theo mẫu DM MMTB).

II- Đối với trường hợp dự án đầu tư đang thực hiện nay đăng ký ưu đãi đầu tư :

Hồ sơ gồm có :
1- Đơn đăng ký ưu đãi đầu tư (theo mẫu MĐ ƯĐĐT).
2- Bản sao hợp lệ Giấy CNĐKKD.
3- Dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư.
4- Bản sao hợp lệ quyết định đầu tư đối với dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
5-Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư (theo mẫu BC THDA2).

III- Đối với trường hợp dự án đầu tư đã được cấp Giấy Chứng nhận ưu đãi đầu tư nay đăng ký bổ sung ưu đãi đầu tư :

Hồ sơ gồm có :
1- Đơn đăng ký bổ sung ưu đãi đầu tư (theo mẫu MĐ ƯĐĐTBS)
2- Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư, thời hạn và mức ưu đãi thực tế mà dự án đã được
hưởng (theo mẫu BC THDA1).
Ghi chú :
* Trường hợp cơ quan cấp bổ sung ưu đãi đầu tư không phải là cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước đây thì nhà đầu tư gởi thêm bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp, bản dự án đầu tư và bản sao hợp lệ quyết định đầu tư đối với dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
* Nội dung dự án cần có các mục chính như sau :
+ Chủ đầu tư.
+ Ngành nghề đầu tư.
+ Điạ điểm thực hiện
+ Phương án kỹ thuật, công nghệ
+ Nhu cầu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng
+ Tổng vốn đầu tư - Phương án huy động vốn
+ Số lao động sử dụng
+ Phân tích tài chính và lợi ích kinh tế xã hội.
* Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng đề nghị miễn thuế nhập khẩu phải phù hợp với mục tiêu đầu tư và phương án kỹ thuật, công nghệ ghi trong dự án đầu tư hoặc quyết định đầu tư và các hàng hóa này phải là loại trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng được yêu cầu chất lượng.
* Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được quy định trong Quyết định số 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/04/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không được xét miễn thuế nhập khẩu
* Bản sao có sao y bản chánh
* Việc cấp Giấy Chứng nhận Ưu đãi đầu tư được thực hiện trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Hãy liên hệ với Coeus để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!
Công ty TNHH Coeus
Địa chỉ : 142/169 Phố tây sơn , Đống đa , Hà nội Điện thoại : (04) 3533.5122 - fax : (04) 3533.5122 - Email : info@coeus.vn