DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
I. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GỒM:

1- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
2- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
3- Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật (đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư);
4- Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;
5- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp - Nhà đầu tư chọn một trong các loại hình dưới đây: Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài/Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên/Thành lập Công ty Cổ phần/Thành lập Công ty Hợp danh/Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

A. NỘI DUNG TƯ VẤN:

* Tư vấn pháp luật về các loại hình kinh doanh có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và lộ trình cam kết WTO;
* Tư vấn pháp luật về phương thức hoạt động và điều hành tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp;
* Tư vấn pháp luật về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý trong doanh nghiệp;
* Tư vấn pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên hoặc cổ đông;
* Tư vấn pháp luật về tỷ lệ và phương thức góp vốn;
* Tư vấn pháp luật về chia lợi nhuận, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và cách thức xử lý các khoản nợ phát sinh;
* Tư vấn pháp luật về kế toán phù hợp với các loại hình doanh nghiệp;
* Tư vấn và giúp soạn thảo các văn bản sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp (Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, quyết định, nghị quyết, hợp đồng…);
* Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện bộ hồ sơ thuế ban đầu;
* Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;
* Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh;
* Cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động theo yêu cầu của doanh nghiệp.


B. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

* Soạn thảo biên bản họp thành viên trước khi quyết định thành lập
* Soạn đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
* Lập dự án đầu tư
* Coeus sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng
* Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc
* Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Xin giấy phép đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu
* Soạn thảo bản giải trình kinh tế - kỹ thuật hoặc bản giải trình việc đáp ứng điều kiện kinh doanh
* Soạn bản dự thảo điều lệ công ty
* Soạn thảo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông
* Văn bản ủy quyền (nếu khách hàng muốn ủy quyền nộp đơn)
* Các giấy tờ có liên quan khác
* Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

* Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
* Theo dõi tiến trình giải quyết và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp
* Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư
* Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với Coeus để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!
Công ty TNHH tư vấn và phát triển Coeus Việt Nam


Địa chỉ : 142/169 Phố tây sơn , Đống đa , Hà nội

Điện thoại : (04) 3533.5122 - fax : (04) 3533.5122 - Email : info@coeus.vn