bán biệt thự cienco 5 me linh
Bán biệt thự cienco 5 mê linh, bán biệt thự cienco 5 mê linh, bán biệt thự cienco 5 mê linh, bán biệt thự cienco 5 mê linh, bán biệt thự cienco 5 mê linh, bán biệt thự cienco 5 mê linh, bán biệt thự cienco 5 mê linh, bán biệt thự cienco 5 mê linh. Bán biệt thự cienco 5 mê linh BT1 ô 5, S = 250m2
Giá gốc 4,5 triệu/m2
Giá bán thỏa thuận
Liên hệ: Chị Ánh. 0975.60.80.82