Notepal Ergo

Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) : 33 ~ 58x370x265 mm
Chất liệu : Nhựa , mặt lưới thép. đế cao su
Quạt: 140 x 140 x 15 mm
Tốc Độ: 700 ~ 1400 RPM
USB port: USB 2.0/1.1 x4 Mini-USB x1(for power in)
Trọng lượng: 1.05 kg
Hỗ trợ: 9" ~ 17" Notebook
Giá: 810 000 đ
2 Notepal X2


Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) : 42 x 375 x 290 mm
Chất liệu : Lưới thép/ Nhựa
Quạt: 140mm x 1 700~1400
USB port: USB 2.0/1.1 x 2 (input x 1; output x 1)
Trọng lượng: 900 g
Hỗ trợ: 12" ~ 15.4" Notebook, up to 17"
Giá: 570 000đ
3 Notepal Ax

Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) : 46 x 383 x 289 mm
Chất liệu : Nhôm/ Nhựa
Quạt: 140mm x 1 700~1400
USB port: USB 2.0/1.1 x 2 (input x 1; output x 1)
Trọng lượng: 860 g
Hỗ trợ: 12" ~ 15.4" Notebook, up to 17"
Giá :630 000đ
4 Notepal U1

Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) : 53 x 269 x 210 mm
Chất liệu : Nhôm
Quạt: 80mm x 1
USB port: non
Trọng lượng: 265g
Hỗ trợ: all 7" ~ 12" netbook, up to 14" notebook
Giá :490 000đ
5 Notepal U2

Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) : 58.6 x 343 x 266 mm
Chất liệu : Nhôm
Quạt: 80mm x 2
USB port: non
Trọng lượng: 582g
Hỗ trợ: all 14-15" laptops, up to 17"
Giá : 650 000 đ
6 Notepal infinite 4 hub

Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) : 10~50 x 300 x 380 mm
Chất liệu : Lưới nhôm / Nhựa
Quạt: 90mm x 1 1000(low)/ 1500(Middle) / 2000(high)
USB port: USB 2.0/1.1 x 4 (input x 1; output x 4)
Trọng lượng: 700g
Hỗ trợ: 15" ~ 17"
Giá :865 000 đ
7 Notepal Thermal Master C1

Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) : 42 x 323 x 300 mm
Chất liệu : Nhựa
Quạt: 200 x 200 x 16 mm
Tốc Độ: 650 RPM (72 CFM)
USB port: USB 2.0/1.1 x 2 (input x 1; output x 1)
Trọng lượng: 500 g
Hỗ trợ: 10" ~ 14" Notebook, up to 15"
Giá :290 000 đ