Em đang có:
tâng 4 dt:78m giá gốc:13,5tr/m2, đóng:30%, bán:17tr/m2
tầng 7 dt:87m, giá gốc:13,5tr/m2,đóng:30%, bán:17tr/m2
lh:tuấn anh
mb:0989401596