THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Kính gửi các đơn vị, các tổ chức, cá nhân...
- Căn cứ Luật Xây dựng số 12/02/2009/NĐ ngày 12/02/2009 của Chính phủ
- Căn cứ Thông tư số 12 ra ngày 24/06/2009 về việc hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
- Căn cứ Thông tư số 05 BXD về việc đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá.

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT:
+ 5 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng )
+ 3 Chứng minh thư - ( công chứng )
+ 3 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS - ( công chứng )
+ 3 ảnh ( 3*4 )
Ghi chú: ( Được 3 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp )
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THIẾT KẾ + KIẾN TRÚC SƯ
+ 5 Bằng tốt nghiệp - ( công chứng )
+ 3 Chứng minh thư - ( công chứng )
+ 3 ảnh ( 3*4 )
Ghi chú: ( Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - Yêu cầu tốt nghiệp đại học ).
* HỒ SƠ XIN CẤP CHỬNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ
+ 2 Bằng tốt nghiệp -( công chứng )
+ 2 Chứng minh thư -( công chứng )
+ 2 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá -( công chứng )
+ 2 ảnh ( 3* 4)
( Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - yêu cầu tốt nghiệp đại học và cao đẳng trở lên ).
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Phòng Đào Tạo - Viện Nghiên Cứu Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Hà Nội
301 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
ĐT: (043) 557 7489 gặp Mr Sơn Hotline : 0912.266.486
Email: phongdaotaodtb@gmail.com