NHƯỢNG GẤP ĐẤT HIM LAM KÊNH TẺ, Q.7; T53-52tr/m2; T30-55tr/m2; T83-45,6tr/m2; T14-48,5tr/m2; S54-52tr/m2; R12-55tr/m2; P29-53tr/m2; O70-51tr/m2; O83-53tr/m2; L66-67tr/m2; P11-93tr/m2; M25-55tr/m2; L48-45tr/m2; D5-45tr/m2; D79-55tr/m2; F39-46tr/m2; F34-62tr/m2; H27-46tr/m2; I11-46tr/m2; H45-48tr/m2; K11-90tr/m2 LH: Để được tư vấn đầu tư Miễn Phí: 0977166688-0916616861