May ghi am
JXD 891 4GB
Máy ghi âm ICD kỹ thuật số JXD 890: Bộ nhớ trong 4GB, Thời gian ghi âm tối đa 1260h 35’, 2 chế độ ghi âm SP-LP, Tự động ghi âm theo giọng nói, Lưu trữ dữ liệu trên máy tính, Nghe nhạc MP3-WMA, Ghi âm điện thoại bàn, Ghi âm điện thoại di động, Kết nối máy tính
Giá : 1.650.000 vnd

MÁY GHI ÂM JXD 891 2GB
Máy ghi âm ICD kỹ thuật số JXD 890: Bộ nhớ trong 2GB, Thời gian ghi âm tối đa 130h 35’, 2 chế độ ghi âm SP-LP, Tự động ghi âm theo giọng nói, Lưu trữ dữ liệu trên máy tính, Nghe nhạc MP3-WMA, Ghi âm điện thoại bàn, Ghi âm điện thoại di động, Kết nối máy tính…
Giá : 1.350.000 vnd

MÁY GHI ÂM DVR CENIX W600J 2GB
Máy ghi âm ICD kỹ thuật số CENIX W600J: Bộ nhớ trong 2GB, Thời gian ghi âm tối đa 130 h 10’, 3 chế độ ghi âm HQ-SP-LP, Tự động ghi âm theo giọng nói, Lưu trữ dữ liệu trên máy tính, Nghe nhạc MP3-WMA, Ghi âm điện thoại bàn, Ghi âm điện thoại di động, Kết nối máy tính…
Giá : 1.150.000 vnd

Máy Ghi Âm Cenix N350
Máy ghi âm ICD kỹ thuật số CENIX N350: Bộ nhớ trong 2GB, Thời gian ghi âm tối đa 260 h 30’, 4 chế độ ghi âm SHQ-HQ-SP-LP, Tự động ghi âm theo giọng nói, Lưu trữ dữ liệu trên máy tính, Nghe nhạc MP3-WMA, Ghi âm điện thoại bàn, Ghi âm điện thoại di động, Kết nối máy tính…
Giá : 1.750.000 vnd

Máy Ghi Âm Cenix A90 1GB
Máy ghi âm ICD kỹ thuật số CENIX A90: Bộ nhớ trong 1GB, Thời gian ghi âm tối đa 130 h 30’, 4 chế độ ghi âm SHQ-HQ-SP-LP, Tự động ghi âm theo giọng nói, Lưu trữ dữ liệu trên máy tính, Nghe nhạc MP3-WMA, Ghi âm điện thoại bàn, Ghi âm điện thoại di động, Kết nối máy tính…
Giá : 1.150.000 vnd

MÁY GHI ÂM DVR JVJ 952
Máy ghi âm ICD kỹ thuật số JXJ 952: Bộ nhớ trong 2GB, Thời gian ghi âm tối đa 130 h 40’, 2 chế độ ghi âm SP-LP, Tự động ghi âm theo giọng nói, Lưu trữ dữ liệu trên máy tính, Nghe nhạc MP3-WMA, Ghi âm điện thoại bàn, Ghi âm điện thoại di động, Kết nối máy tính…
Giá : 1.150.000 vnd

Chuyên cung cấp các loại linh kiện may tinh xach tay : ram laptop , hdd laptop
Bo thu wifi, bo phat wifi.
Các chương trình mua tra gop laptop

Địa chỉ : 202 Thái hà Đống Đa Hà Nội.