BÁN XE VINAXUKI, BÁN XE TẢI XE BEN VINAXUKI, PHỤ TÙNG
ÔTÔ VINAXUKI CHÍNH HÃNG, GIÁ GỐC!!!
CÔNG TY CP THIẾT BỊ VIỆT TRUNG</B>
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC QUÝ KHÁCH
Văn phòng GD: Km 8, Đường 1A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai,
HOẶC CALL ME: THANH LOAN - PP. KINH DOANH : 0983.653834
</B> XE TẢI :
Xe VINAXUKI HFJ1011G .....650Kg................... (111.500 Tr)
Xe VINAXUKI 990T..................990Kg.................(149.9 00 Tr)
Xe VINAXUKI 1240T................1240Kg...............(167.000 Tr)
Xe VINAXUKI 1490T................1490Kg...............(179.000 Tr)
Xe VINAXUKI 1980T................1980Kg...............(205.400 Tr)
Xe VINAXUKI 1044TL..............1995Kg...............(219.500 Tr)
Xe VINAXUKI 1047TL..............2500Kg...............(229.500 Tr)
Xe VINAXUKI 2500TL..............2500Kg...............(213.000 Tr)
Xe VINAXUKI 3490TL..............3490Kg...............(255.000 Tr)
Xe VINAXUKI 3500TL..............3500Kg...............(289.000 Tr)
Xe VINAXUKI 4000TL..............4000Kg...............(313.000 Tr)
Xe VINAXUKI 5500TL..............5500Kg...............(325.000 Tr)
Xe VINAXUKI 6000TL..............6000Kg...............(354.000 Tr)
Xe VINAXUKI 6500TL..............6500Kg...............(395.000 Tr)
Xe VINAXUKI 7500TL..............7500Kg...............(389.000 Tr)
Xe VINAXUKI 8500TL..............8500Kg...............(460.000 Tr)
Xe VINAXUKI 7000TL4x4........1995Kg...............(420.000 Tr)
* XE BEN
Xe ben VINAXUKI 1011TD......500Kg.................(122.500 Tr)
Xe ben VINAXUKI 1200BA........1200Kg...............(165.900 Tr)
Xe ben VINAXUKI 1990BA........1990Kg...............(176.400 Tr)
Xe ben VINAXUKI 2500BA........2500Kg...............(218.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 2500BA4x4..2500Kg...............(236.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 2500BK4x4..2500Kg...............(288.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 2700BA........2700Kg...............(270.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 3250BA........3250Kg...............(312.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 3490BA........3490Kg...............(310.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 3490BA4x4..3490Kg...............(339.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 5000BA........5000Kg...............(354.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 6000BA........6000Kg...............(375.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 6000BA4x4...2700Kg...............(412.950 Tr)
Xe ben VINAXUKI 6500BA........6500Kg...............(385.000 Tr)
Xe ben VINAXUKI 7000BA........7000Kg...............(418.950 Tr)
* XE BÁN TẢI
Xe Picup 650X II.......................650Kg...............(296. 000 Tr)
Xe du lịch 7110E …………….5 chỗ …………. (240.000 Tr)
CÔNG TY VIỆT TRUNG HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Thanh Loan - PP. Kinh doanh
Mobile : 0983.653834/0988.928057
Email : loanvte@gmail.com
Webside: viettrungauto.com