Cung cấp dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp

Là doanh nghiệp nhiều năm cung cấp dịch vụ ke toan thue , phương châm hoạt động của chúng tôi là "cung cấp dịch vụ kế toán với chất lượng cao nhất, luôn luôn tận tâm, tận tình với khách hàng...."

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm báo cáo tài chính , ke toan thue
1. Báo cáo tài chính
• Bảng cân đối kế toán
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2. Sổ sách kế toán
• Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
• Bảng cân đối số phát sinh
• Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt ( 111) và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh ( 911)
• Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ
3. Vật tư hàng hóa
• Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá.
• Báo cáo nhập xuất tồn hàng hoá

4. 1. Báo cáo tài chính
• Bảng cân đối kế toán
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2. Sổ sách kế toán
• Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
• Bảng cân đối số phát sinh
• Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt ( 111) và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh ( 911)
• Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ
3. Vật tư hàng hóa
• Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá.
• Báo cáo nhập xuất tồn hàng hoá

4. Báo cáo thuế (ke toan thue)
• Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng
• Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý
• Báo cáo thuế thu nhập cá nhân Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chứng từ
• Các báo cáo quyết toán năm theo mẫu quy định
• Chúng tôi cam kết việc bảo mật thông tin cho khách hàng và thay mặt cho doanh nghiệp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế về số liệu sổ sách khi có yêu cầu.

• Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng
• Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý
• Báo cáo thuế thu nhập cá nhân Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chứng từ
• Các báo cáo quyết toán năm theo mẫu quy định
• Chúng tôi cam kết việc bảo mật thông tin cho khách hàng và thay mặt cho doanh nghiệp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế về số liệu sổ sách khi có yêu cầu.

Đừng bỏ qua phan mem hoc tieng anh hay nhất hiện nay|phan mem hoc tieng anh hay nhat
------------------------------------------------------------------------------------------------
am thanh hoi nghi|loa hi end|tai nghe|banh xe|thang nhom|chuyen nha tron goi|chuyen van phong|simsodep|sim so dep gia re|bao ho lao dong|ao cuoi|kho lanh|dao tao bat dong san|dao tao dau thau|dao tao quan ly du an|
------------------------------------------------------------------------------------------------