Tư vấn làm giấy phép XD các quận TP Hà Nội

Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ các quận TP Hà Nội
Công ty BĐS An Phát tư vấn tất cả thủ tục, giấy tờ, nhanh gọn, đơn giản, trong thời gian ngắn nhất:
+Sang tên, chuyển nhượng sổ đỏ
+Chia tách, cấp mới sổ đỏ…
-Làm tất cả các thủ tục công chứng:
+Hợp đồng mua, bán, tặng, cho, uỷ quyền dài hạn
+Thoả thuận phân chia di sản, thừa kế…

Tư vấn làm giấy phép XD các quận TP Hà Nội
Công ty XD An Phát tư vấn tất cả thủ tục, giấy tờ nhanh gọn, đơn giản, thời gian ngắn nhất:

+Giấy phép xây dựng, sửa chữa
+Sang tên, chuyển nhượng, chia tách và cấp mới sổ đỏ...
-Làm tất cả thủ tục công chứng:
+Hợp đồng mua, bán, tặng, cho, uỷ quyền dài hạn
+Phân chia di sản, thừa kế…

Công ty BĐS An Phát 04 3636 8515 - 04 6296 4145
Anh Hà, HBT, Hà Nội, 0978 75 9991
Web: Xaydunganphat.com - mail: Xaydunganphat@gmail.com


Liên hệ:
Công ty BĐS An Phát: 15 Lạc Trung, Hai Bà Trưng
ĐT: 04 3636 8515 - 04 6296 4145
(Anh Hà, 0978 75 9991)
Web: Xaydunganphat.com - mail: Xaydunganphat@gmail.com