1, kết thúc dự án 30/06/2012

Tag: Ucity, ucity song da, du an ucity, can ho ucity, chung cu ucityUcity,can ho ucity,can ho ucity,can ho ucity,can ho ucityDu an ucity,du an ucity,do thi ucity,can ho ucity, can ho ucity

Do thi ucity,du an ucity,do thi ucity,can ho ucity,du an ucity
Can ho ucity, can ho ucity,can ho ucity,can ho ucity


Nguồn: CongTruongIT.Com

Dự án Ucity!dự án ucity cần STCN căn hộ Ucity S=135m!</B>
Dự án ucity Mã căn Ucity
- CT108T20 ô 208 (135m).
- T10 (110-75m).
- Giá gốc : 1049 $ - 1200 $.
Hình thức: Ủy quyền
Vị trí ucity: thuộc quần thể khu đô thị Văn Khê - Thành phố Hà Đông
Chủ đầu tư: Công ty Sông Đà - Thăng Long và Tập đoàn Hàn quốc
Tiến độ: Bắt đầu triển khai ngày 30/6/2008 kết thúc dự án vào ngày 30/6/2012.
************************************************** *****
Quý khách có nhu cầu vui lòng LH :Xuân Quỳnh – 0972.33.11.00; Ms.Ngân – 0972.33.55.22
Ucity,can ho ucity,can ho ucity,can ho ucity,can ho ucity
Du an ucity,du an ucity,do thi ucity,can ho ucity, can ho ucity
Do thi ucity,du an ucity,do thi ucity,can ho ucity,du an ucity
Can ho ucity, can ho ucity,can ho ucity,can ho ucity